Hardver

 • Napon napajanja: 24V/2,1A DC
 • Kućište savremenog dizajna
 • Dimenzije: (Š x D x V) 140 x 300 x 200mm

Štampač

 • Termalni linijski štampač sa automatskim sekačem papira
 • Brzina štampe do 150mm/sec
 • Easy loading zamena papira
 • Širina trake 57mm
 • Broj karaktera po liniji 34

Reklamiranje

 • Mogućnost definisanja zaglavlja
 • Mogućnost definisanja reklama

Interfejsi

 • Dispej za kupca eksterni 2x20 karaktera, LCD, sa plavim pozadinskim osvetljenjem.
 • 1 x USB 2.0 za povezivanje za PC računarom
 • 1 x RS232 port za povezivanje sa PC računarom
 • 1 x RS232 port za povezivanje dodatnog eksternog displeja
 • Konektor za napajanje
 • konektro za fioku 24VDC
 • Signalizacione diode

GSM/GPRS karakteristike

 • Integrisani GPRS
 • Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Glavne Karakteristike

 • 32 bit-ni procesor
 • 120 000 artikala
 • Do 32 karaktera u nazivu artikla
 • 2000 dnevnih izveštaja
 • Cena artikla u formatu 8+2 cifre
 • Maksimalna vrednost po računu 11+2 cifre
 • Do 400 stavki (artikala) po računu