Obradović R&S Kragujevac I e-Fiskalizacija 2022

Drugi Nude OBAVEŠTENJE

Mi Nudimo REŠENJE

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da je preduzeće Obradović Repairs&Solutions iz Kragujevca, preduzelo sve neophodne korake u smislu razvoja i pripreme za Onlajn fiskalizaciju (e-Fiskalizacija). S tim u vezi, želimo da Vas obavestimo da smo spremni za buduću saradnju kroz prodaju progrmskih rešenja koja nudimo na tržištu od 2012. godine.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, a potrebno Vam je više informacija oko uslova i načina, molimo Vas da nas kontaktirate putem email: office@obradovic-rs.com , ili putem telefona 064 213 59 10

EFT eKasa već od 880rsd mesečno!

*sa PDV, bez ugovorne obaveze

Nova e-Fiskalizacija - šta treba da znate?

“Predstavljen je novi model fiskalizacije u Republici Srbiji. Sadašnji sistem fiskalizacije uveden je pre više od 15 godina, tehnologija koja se u toj oblasti može primeniti znatno je napredovala, te su bila neophodna nova rešenja. Ovo je potpuno novi sistem koji podrazumeva da se u realnom vremenu svi podaci sa fiskalnih kasa slivaju u Poresku upravu. To će omogućiti bolju kontrolu, ali i unaprediti borbu protiv sive ekonomije i borbu za naplatu poreza. Primena Zakona o fiskalizaciji za privredu neće predstavljati dodatni trošak, jer je država budžetom za ovu godinu opredelila tri milijarde dinara za subvencije privrednicima za nabavku fiskalnih kasa.”

Kada Zakon o fiskalizaciji stupa na snagu?

Krajem 2020. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o fiskalizaciji koji počinje sa primenom od 1. januara 2022. godine (sa izuzetkom određenih odredbi koje se primenjuju u roku od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku).

Fiskalizacija podrzaumeva evidentiranje prometa robe i usluga u prometu na malo koja se vrši putem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja. Obveznici fiskalizacije će biti dužni da izdaju fiskalni račun putem elektronskog fiskalnog uređaja, kao i da Poreskoj upravi dostave podatke o izdatom računu u realnom vremenu.

Kako funkcioniše novi Zakon o fiskalizaciji?

Novi Zakon o fiskalizaciji uveden je kako bi se efikasnije vršila kontrola poreskih obveznika, kao i da se smanji broj pokušaja utaje poreza, uz suzbijanje sive ekonomije i sveukupnu bolju naplatu poreza.

Koje su osnovne novine Zakona o fiskalizaciji?

Svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti, kao i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo ima obavezu da fiskalizuje račune. To znači da se proširuje opseg fiskalizacije na sve preduzetnike i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo (osim ukoliko ne pripadaju nekom od izuzetaka).

Novi Zakon o fiskalizaciji uvodi novine u postupku izdavanja računa i evidentiranju prometa robe i usluga ali i uvodi i novu terminologiju, što može da stvori zabunu onima koji usklađuju svoje poslovanje sa novim zakonom. Novi Zakon uvodi i određene novine kada je u pitanju sadržina fiskalnih računa, zbog čega je neophodno da obveznici na vreme usklade svoje poslovanje sa navedenim obavezama.

Ko od sada ima obavezu da fiskalizuje račune a ko ne?

Vlada Republike Srbije je 01. aprila 2021. takođe usvojila i Uredbu kojom je smanjen broj delatnosti koje nemaju obavezu da evidentiraju svoj promet preko fiskalnih uređaja u odnosu na trenutno važeće propise. U skladu sa tim, od 01. januara 2022. godine, svi frizerski i kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri i mnoge druge delatnosti imaće obavezu da fiskalizuju račune.

Mogućnost da i dalje ne koriste fiskalne kase ostavljena je taksistima, veterinarima, bankama, osiguravajućim kućama, advokatima, javnom poštanskom servisu itd.

Važno je napomenuti da se prodaja robe i usluga na malo, koja se vrši na drugi način, uključujući i prodaju preko interneta, takođe biti predmet fiskalizacije, te će oni koji prodaju svoje proizvode ili usluge putem online prodavnica, takođe morati da fiskalizuju svoje račune.

Kako se sprovodi postupak fiskalizacije?

Postupak fiskalizacije se sprovodi preko elektronskih fiskalnih uređaja, koji će zameniti dosadašnje fiskalne kase. Elektronski fiskalni uređaj je hardversko tj. softversko rešenje, preko kog obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun i prenosi podatke o izdatom računu u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF). Vlasnici kafića, prodavnica i drugih firmi koje izdaju fiskalne račune moraće da nadograde stare fiskalne kase.

Obveznik fiskalizacije može da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti:

– elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa; i/ili
– elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u SUF-u i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.
Obveznik fiskalizacije može da samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja. Država će najveći deo tereta uvođenja novih kasa preuzeti na sebe, te neće biti opterećenja za privrednike.

Svi navedeni pravilnici objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.

OBAVEŠTENJE ZA POSTOJEĆE I NOVE KLIJENTE

Poštovani klijenti, dana 01.10.2021. godine je počelo prijavljivanje Poreskoj upravi poslovnih prostorija i fiskalnih kasa zbog subvencija države povodom e-Fiskalizacija.

Prijava za subvencije traje do 31.01.2022. godine, uzimajući u obzir da pravo na subvenciju imaju korisnici koji imaju fiskalizovane kase u objektima zaključno sa 29.10.2021. godine.

Da bi se prijavili potrebno je da u prostorijama servisa Obradović, ulica Karađorđeva 19 u Kragujevcu, potpišete PEP obrazac kojim nam dajete ovlašćenje za pristup portalu e-Porezi, kao i za naknadnu eFiskalizaciju, za koju smo spremni i možete se osloniti na nas.

Mi za Vas podnosimo prijavu POSLOVNOG PROSTORA, PRIJAVU ZA SUBVENCIJE I PRIJAVU ZA BEZBEDNOSNI ELEMENT.

Usluga prijave iznosi 3000,00 dinara po fiskalnom uređaju.

Kontakt telefon 1:  064  91 91 677
Kontakt telefon 2:  064  213 59 10

LPFR - lokalni procesor fiskalnih računa možete iznajmiti kod nas!

LPFR je element EFU (Elektronskog fiskalnog uređaja) koji uz ESIR (Elektronski sistem za izdavanje računa) i BE (bezbednosni element Poreske Uprave) čine celinu kojom poreski obveznici ispunjavaju zakonsku obvezu povodom novog modela e-Fiskalizacija.

Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (LPFR) je hardverski ili softverski uređaj (nova fiskalna kasa/novi fiskalni štampač ili poseban program) koji vrši fiskalizaciju na sličan način kao VPFR. LPFR čuva podatke svih fiskalizovanih računa i periodično ih automatski šalje na server Poreske Uprave internet vezom.

Kontaktirajte Nas

Tu Smo Da Ponudimo REŠENJE

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, a potrebno Vam je više informacija oko uslova i načina, budite slobodni da nas kontaktirate:

Telefon

064 213 59 10

E-mail

office@obradovic-rs.com

Adresa

Karađorđeva 19, Kragujevac