Štampač

 • Tip štampača: Termalni štampač - dvostanični
 • Termalni papir: 2x28mm, ∅ 40mm
 • Brzina štampe: Do 40mms/s
 • Broj karaktera po liniji: 18 karaktera po liniji
 • Rezolucija: 203dpi
 • Senzori papira: 2
 • Izdržljivost: 50 km

Glavne karakteristike

 • Artikli: 12000
 • Poreske stope: 9
 • Odeljenja: 12
 • Žurnal: kontrolna traka
 • Načini plaćanja: gotovina, ček, kreditna kartica
 • Broj kasira: 10 sa korisničkim imenima i šiframa
 • Fiskalna memorija: Da
 • Izveštaji: Do 1950 dnevnih izveštaja
 • Ostale funkcije: - Slanje podataka na korisnicki server - Izvestaji prodaje po artiklima, kasirima I odeljenjima - Do 34 karaktera u nazivu artikla - Max.vrednost po računu 11+2 cifre - Max.cena 21.000.000,00 - 200 stavki po računu - Podržava rad sa bar-kodovima (EAN8, EAN13)