HCP Ultima

Štampač

 • Tip štampača: Termalni štampač-dvostanični, “easy loading” mehanizam
 • Termalni papir: 2x38mm, ∅ 48mm
 • Brzina štampe: Do 60mms/s
 • Broj karaktera po liniji; 20 characters per line
 • Rezolucija: 203dpi
 • Senzori papira: 2
 • Izdržljivost: 50km

Glavne karakteristike

 • Artikli: 32.000
 • Poreske stope: 9
 • Odeljenja: 16
 • Žurnal: kontrolna traka
 • Načini plaćanja: gotovina, ček, kreditna kartica
 • Broj kasira: 16 sa korisničkim imenima i šiframa
 • Fiskalna memorija: Da
 • Izveštaji: Do 2000 dnevnih izveštaja
 • Ostale funkcije:
  – Slanje podataka na korisnicki server
  – Izvestaji prodaje po artiklima, kasirima I odeljenjima
  – Do 32 karaktera u nazivu artikla
  – Max.vrednost po računu 11+2 cifre
  – Max.cena 21.000.000,00
  – 200 stavki po računu
  – Podržava rad sa bar-kodovima (EAN8, EAN13, težinski bar-kod)
  – 10 programabilnih tastera za brzu prodaju artikala

Description

Ova kasa pripada narednoj generaciji fiskalnih uređaja. Objedinjuje dosadašnja iskustva i buduće zahteve tržišta.

Integrisani GPRS modul omogućava daljinsku administraciju, očitavanje i ažuriranje baze podataka, slanje izveštaja Poreskoj Upravi, praćenje protoka novca itd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HCP Ultima”

Your email address will not be published.

Go to Top