Redizajnirana Yahoo aplikacija donosi red u inbox

By |2019-09-24T15:02:34+02:00September 24th, 2019|Некатегоризовано|

Način na koji se koristi mejl komunikacija se tokom godina menjao, pa je od komunikacije koja je podrazumevala razmenu poruka