Sve je više onih koji tvrde da su Zemlji neophodni alati koji bi poslužili kao odbrana od asteroida i drugih lutajućih objekata, pa upravo zbog toga NASA planira da finansira instrument koji bi mogao da posluži kao prva linija odbrane.

Radi se o svemirskom teleskopu koji bi nebo trebalo da pretražuje uz pomoć infracrvenog svetla i tako na vreme primeti i identifikuje asteroide koji se budu našli u Zemljinom okruženju. Tako bi novi teleskop mogao da bude značajan momenat za celokupnu planetarnu odbranu, a 23. septembra je objavljeno da je planirani budžet za ove aktivnosti 150 miliona dolara. Novac bi pre svega trebalo da posluži da dizajniranje i konstrukciju instrumenta koji će detektovati objekte koji se u budućnosti budu približavali Zemlji, a očekuje se da novi teleskop bude lansiran do 2025. godine.

Nova inicijativa temelji se na projektu NEOCam – konceptu o kojem se u okviru planetarne odbrane raspravlja već godinama. Naime, NEOCam je bio predložen kao zvanična naučna misija, ali nije bilo dovoljno sredstava, budući da naučnici nisu videli potrebu da detektuju i posmatraju baš svaki asteroid. Priča o planetarnoj odbrani je nešto drugačija, budući da je neophodno da eksperti detektuju baš svaki objekat, te da razumeju kojom se putanjom kreće. Pored toga naučnici će moći da saznaju i o veličini i strukturi objekata, što su, ako neko nebesko telo predstavlja opasnost, informacije od ključnog značaja.

Izvor: Space.com

Source: NASA planira novi teleskop kao zaštitu od asteroida